Handbike aanschaffen via PGB

Transparante aanpak

Frontline-Handbike heeft ervoor gekozen om zonder tussenhandel te werken. Wij leveren dus rechtstreeks aan u als klant. Daarmee realiseren we een zo laag mogelijke aanschafprijs. Iedere tussenschakel vraagt immers een bepaalde marge die bovenop onze prijs komt. Wij gunnen u die marge en vragen een eerlijke en reële prijs voor ons product.


Dat heeft gevolgen voor het aanvragen van het hulpmiddel. U zult merken dat onze Frontline handbike bij de gemeenten in het zogenaamde WMO-pakket ontbreekt. Immers, hun vaste hulpmiddelen leverancier waar ze zaken mee doen verdient niet aan ons product en neemt onze Frontline handbike niet op in zijn programma. Een Frontline handbike verkrijgen in bruikleen is daarmee uitgesloten. 

Maar er is een alternatief! U kunt altijd bij de gemeente een PGB aanvragen voor een elektrisch ondersteunde handbike. U krijgt dan een vast bedrag op uw rekening gestort en hiermee kunt u overgaan tot de aanschaf van de bike van uw keuze. 

Is het PGB budget voldoende?

Indien de WMO van uw gemeente een elektrisch ondersteunde handbike verstrekt dan zal in veel gevallen het beschikbare PGB bedrag voldoende zijn om een Frontline handbike aan te schaffen. Dit omdat de gemeente het beschikbare bedrag spiegelt aan het meest adequate product uit ‘hun’ pakket. Aangezien onze kostprijs en marges lager zijn durven we die stelling wel uit te spreken. 

Wel kan het zijn dat u toch nog iets moet bij betalen. Sommige gemeenten vragen een eigen inkomensafhankelijke bijdrage voor dergelijke hulpmiddelen. Dat is onafhankelijk of het hulpmiddel in bruikleen verstrekt wordt of via een PGB.

Inclusief onderhoud?

Een handbike, ondersteunt of niet, heeft regelmatig onderhoud nodig. Hoe doet u dat als u deze voorziening heeft aangeschaft via een PGB? U kunt immers niet meer terugvallen op de vaste leverancier van de gemeente. Allereerst is bij het vaststellen van het PGB bedrag een percentage opgenomen voor reparatie en onderhoud. Daarnaast geven wij twee jaar volledige garantie dus inclusief de accu op onze Frontline handbike. Slijtagedelen zoals remmen en banden vallen er buiten maar daar heeft u immers een PGB bedrag voor gereserveerd.

De gemeente is het verplicht! 
Er zijn een aantal gemeentes in Nederland die soms de schijn op houden dat het verplicht is om een handbike uit te zoeken bij een bij de gemeente aangesloten leverancier. Dit is pertinente onzin! De gemeente is namelijk verplicht om de meest adequate oplossing te bieden, ook als deze buiten het aanbod van de WMO tussenpartijen valt.

Enkele wetsartikelen die deze stelling kracht bij zetten: