Wanneer u rolstoelgebruiker bent dan kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een financiering vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) bij uw gemeente. Dit kan op twee manieren: via een verstrekking in natura of via een persoonsgebondenbudget (PGB).

Handbike via een PGB


Een persoonsgebonden budget, ook wel afgekort als PGB is een bedrag waarmee je zelf bepaald welke handbike je wilt aanschaffen. Je doet dan een aanvraag voor een vervoersvoorziening of sportvoorziening. Op deze manier heb je volledige keuze vrijheid bij het uitzoeken van de handbike die het beste bij je past! In het geldbedrag is tevens een gedeelte gereserveerd voor het onderhouden van jouw handbike. Het is daarvoor ook mogelijk om bij Frontline Handbikes een onderhoudscontract af te sluiten; zo weet je altijd waar je aan toe bent.

Geen PGB of te laag? Uniek Sporten is de oplossing!

Het is mogelijk dat het persoonsgebonden budget wordt afgewezen door de gemeente. Bijvoorbeeld omdat je al andere hulpmiddelen hebt als vervoers- of sportvoorziening. Daarnaast kan het ook zijn dat het budget niet voldoende is om een handbike aan te kunnen schaffen. In die gevallen biedt Uniek Sporten uitkomst. Dit initiatief van Fonds Gehandicapte Sport Nederland heeft als doelstelling om zoveel mogelijk mensen te laten sporten. Wanneer uw aanvraag bij de gemeente is afgewezen of te laag is dan kunt u dit indienen bij Uniek Sporten. Zij vergoeden dan het gehele bedrag (in geval van afwijzing) of vullen het bedrag van de gemeente aan (bij een te lage PGB). U hoeft hiervoor dan zelf slechts een eigen bijdrage te betalen van €250. Dat bedrag kunt u zelf betalen of ophalen via het crowdfundingplatform van Uniek Sporten.

Meer weten of de mogelijkheden van Uniek Sporten? Kijk dan op de website van Uniek Sporten of neem contact met ons op:

Neem contact met ons op! »

Verstrekking in natura

Het is ook mogelijk om de Frontline handbike aan te vragen via een verstrekking in natura. De handbike wordt dan niet rechtstreeks door ons geleverd maar middels een contractpartij van de gemeente. Dit zijn bedrijven als Medipoint, Kersten Hulpmiddelen of Welzorg. Met veel van deze partijen hebben wij leveringsafspraken. Dat betekent dat het vaak mogelijk is om onze handbike door hen te laten leveren. U moet dan wel aangeven dat u specifiek onze handbike geleverd wil krijgen, anders krijgt u waarschijnlijk een handbike uit het standaardpakket.

Enkele wetsartikelen die deze stelling kracht bij zetten:

Wmo-artikel 2.3.6
– Met een pgb kunt u een hulpmiddel van derden betrekken (lid 1). Hiermee bent u dus niet aangewezen op het standaardpakket dat gemeente heeft ingekocht.
– Als cliënt mag u zelf kiezen voor een pgb (lid 1).
– U moet (lid 2a) wel redelijkerwijs in staat zijn dit zelf te bepalen en te beheren, al dan niet met externe hulp.
– U moet er zelf om vragen (lid 2b)
– De uitgekozen spullen mogen niet gevaarlijk of heel slecht zijn (lid 2c)
– De spullen moeten geschikt zijn voor het doel, een rolstoel moet bijvoorbeeld kunnen rijden (lid 3).

Heeft u vragen en/of opmerkingen over het aanschaffen van een handbike via een PGB? Neem dan contact met ons op!